Red Team

Red Team hizmetleri, siber güvenlikte kritik bir rol oynamaktadır. Peki, tam olarak Red Team nedir? Red Team, bir organizasyonun siber güvenlik savunmalarını hedef alan tehdit simülasyonlarını yürüten uzman bir ekibi ifade eder. Bu ekip, gerçek dünya tehditlerini simüle ederek bir kuruluşun güvenlik duruşunu test eder.

Zafiyet Testi
Analiz Süreci
Risk Ölçümü
İyileştirme/Revize

Neden Red Team?

Red Team'in öncelikli amacı, bir organizasyonun güvenlik açıklarını ve potansiyel zafiyetlerini belirlemektir. Ancak bu, sadece teknik açıklıklara odaklanan bir yaklaşım değildir. Red Team, bir organizasyonun siber güvenlik operasyonlarını holistik bir perspektifle ele alarak, sadece teknolojik zafiyetleri değil, aynı zamanda insan ve süreçle ilgili potansiyel riskleri de değerlendirir.

Red Team'in bir diğer önemli işlevi, Blue Team'in savunma yeteneklerini test etmektir. Bu, organizasyonun siber savunma ekibi olan Blue Team'in gerçek dünya tehditlerine karşı ne kadar etkili olduğunu anlamak için kritiktir. Red Team faaliyetleri, Blue Team'e değerli eğitim fırsatları sunar ve onların tehditlere karşı daha etkili bir şekilde nasıl tepki verebileceklerini gösterir.

Red Team hizmetleri, bir organizasyonun siber güvenlik risklerini tam olarak anlamasına yardımcı olabilir. Ancak bu, sadece potansiyel zafiyetlerin belirlenmesiyle sınırlı değildir. Red Team, aynı zamanda Blue Team'in operasyonel süreçlerini, potansiyel tehditlere karşı savunma yeteneklerini ve eğitim ihtiyaçlarını da değerlendirir.

Bir Red Team operasyonu, belirli tehdit senaryolarının test edilmesini içerir. Bu senaryolar, özelleştirilmiş saldırılar olabileceği gibi, zero-day zafiyetlerini veya fidye yazılımları gibi günümüzün en yaygın tehditlerini de simüle edebilir. Bu, organizasyonun, gerçek dünyada karşılaşabileceği tehditlere karşı savunma yeteneğini gerçekçi bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

Sonuç olarak, Red Team hizmetleri, bir organizasyonun siber güvenlik stratejisinin gerçek dünya tehditlerine karşı ne kadar etkili olduğunu değerlendiren kritik bir rol oynamaktadır. Bu hizmetler, organizasyonun sadece güncel güvenlik durumunu anlamasını değil, aynı zamanda gelecekteki tehditlere karşı nasıl daha etkili bir savunma yapabileceğini de görmesini sağlar. Bu nedenle, modern iş dünyasında Red Team hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır.

Red Team Hizmetleri

01

Penetrasyon Testi

Penetrasyon testi, bir bilişim sisteminin güvenlik zafiyetlerini tespit etmek için gerçekleştirilen saldırı simülasyonlarına verilen addır. Bu testlerde, saldırganın perspektifinden sisteme erişim sağlanmaya çalışılır. Tam erişim hedeflenerek, potansiyel zafiyetler ve açıklar belirlenir. Testlerin sonunda, elde edilen bulgular detaylı bir şekilde analiz edilir ve raporlanır.

02

DDOS Servisi

DDoS, servis aksatma saldırıları arasında en bilinenidir. Bu atak simülasyonu hizmeti, çeşitli DDoS saldırı türlerini simüle ederek kuruluşun bu tür saldırılara karşı savunma yeteneğini test eder.

03

Adli Bilişim (Fraud Analizi)

Bir Fraud (Dolandırıcılık) vakası yaşandığında, Uzman Red Team ekibi bu vakanın derinlemesine analizini yapar. Olayın nasıl gerçekleştiğini, hangi zafiyetlerin bu olaya yol açtığını belirler ve bu bilgileri raporlar.

04

Sosyal Mühendislik

Sosyal mühendislik, siber saldırılarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu hizmet kapsamında, kurum çalışanlarının güvenlik farkındalığı test edilir. Spear Phishing, Whale Phishing gibi hedef odaklı oltalama teknikleri kullanılarak çalışanların bu tür saldırılara ne kadar duyarlı olduğu belirlenir. Bu testler sonucunda, çalışanların eğitilmesi gereken alanlar ortaya konulur ve raporlanır.

05

Zafiyet Analizi

Zafiyet analizi, bir kurumun bilişim sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerini belirlemek için gerçekleştirilen detaylı incelemelerdir. Bu analizler sonucunda, güvenlik riski barındıran envanterler ve test edilmemiş sistemler tespit edilir. Elde edilen bulgular raporlanır ve zafiyetlerin giderilmesi için önerilerde bulunulur. Daha sonra, bu zafiyetlerin giderilip giderilmediği tekrar test edilir.

Müşteri Portföyümüz