Eğitim

Günümüzde siber güvenlik, iş dünyasının en kritik ve hayati alanlarından biridir. Siber saldırılar arttıkça, şirketlerin güvenlik ekipleri daha da önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, Siber Güvenlik Eğitimi hizmeti, siber güvenlik bilgilerini artırmak ve pekiştirmek amacıyla şirket çalışanlarına veya ilgili topluluklara sunulan bir hizmettir.

Secunnix: Siber Güvenlik Eğitiminin Merkezi

Secunnix, siber güvenlik eğitimlerinin kalbidir. Hem tecrübeli bilgi teknolojileri çalışanları hem de yöneticiler, bu eğitimlerle sistemlerine ve ürünlerine yönelik yeni bakış açıları kazanabilir, alınması gereken önlemleri bir siber güvenlik uzmanının gözünden görebilirler.

Eğitimlerimiz

01

Veritabanı Eğitimi

Veri tabanı güvenliği, veri tabanlarında saklanan hassas bilgileri korumak için alınan önlemlerin bütünüdür. Bu bilgiler, finansal verilerden kişisel bilgilere kadar geniş bir yelpazede olabilir. Veri tabanı güvenliği, yetkisiz erişimi engellemek, veri sızıntılarını önlemek ve veri bütünlüğünü korumak için kullanılan teknik ve politikaları içerir. Ayrıca, yedekleme ve felaket kurtarma stratejilerini de kapsar.

02

Kriptolojiye Giriş

Kriptoloji, verileri şifreleme (kriptografi) ve şifrelenmiş verileri çözme (kriptoanaliz) bilimi ile ilgilenir. Bu alandaki bilgiler, veri gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için son derece önemlidir. Kriptoloji, özellikle dijital iletişimde, bankacılıkta ve veri saklamada kullanılır. Modern kriptoloji, matematiksel algoritmalar ve bilgisayar bilimi ile derinden entegre olmuştur.

03

Web Güvenliği ve Sızma Eğitimi

Web uygulama güvenliği, web uygulamalarının siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Bu, SQL enjeksiyonu, XSS, CSRF ve diğer yaygın web saldırılarına karşı koruma sağlamak anlamına gelir. Sızma teknikleri, güvenlik uzmanlarının bu zafiyetleri tespit edebilmeleri için kullanılan yöntemlerdir. Bu teknikler, web uygulamalarının güvenlik açıklarını belirlemek ve bu açıkların nasıl istismar edilebileceğini görmek için kullanılır.

04

Zararlı Yazılım Eğitimi

Zararlı yazılım analizi, kötü amaçlı yazılımların çalışma prensiplerini, davranışlarını ve potansiyel etkilerini anlama sürecidir. Bu eğitim, bir zararlı yazılımın kaynak kodunu analiz etmek, ağ üzerindeki davranışını incelemek ve zararlı yazılımın ne tür bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için kullanılan teknikleri öğretir.

05

Windows Security Log Eğitimi

Windows işletim sistemi, kullanıcıların ve sistem etkinliklerinin izlenmesi için güvenlik logları oluşturur. Bu eğitim, bu logların nasıl toplandığına, analiz edildiğine ve potansiyel güvenlik tehditlerini tanımlamak için nasıl kullanıldığına dair bilgi sağlar. Aynı zamanda, logların düzgün bir şekilde yapılandırılması ve yönetilmesi için en iyi uygulamaları da kapsar.

06

Uygulamalı Sızma Eğitimi

Uygulamalı sızma testi, bir organizasyonun sistemlerine, uygulamalarına ve ağlarına yönelik potansiyel siber güvenlik zafiyetlerini belirlemek için gerçek dünya senaryolarında sızma testleri yapma eğitimidir. Bu eğitim, sızma testi süreçlerini, kullanılan araçları ve teknikleri ve bulunan zafiyetlerin nasıl raporlandığına dair bilgileri kapsar.

07

Siber Operasyon Merkezi Eğitimi

Siber operasyon merkezi, bir organizasyonun siber güvenlik tehditlerine karşı sürekli izleme ve tepki verme yeteneğini sağlar. Bu eğitim, bir siber operasyon merkezinin nasıl kurulacağına, yönetileceğine ve günlük operasyonların nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgileri kapsar. Aynı zamanda, tehdit avlama, olay yanıtı ve diğer kritik SOC işlevleri hakkında da bilgi sağlar.

Çözüm Önlemleri ve Raporlama

Bütün bu aşamalardan sonra, gerekli çözüm önlemleri belirlenir ve aksiyon planı oluşturulur. Bu plan, tarafınıza detaylı bir rapor halinde sunulur, böylece stratejinizi uygulamaya koyabilirsiniz.

Müşteri Portföyümüz