Sızma Testi

Sızma Testi, bir organizasyonun bilişim sistemlerinin ne kadar güvende olduğunu değerlendirmek için kullanılan bir değerlendirme yöntemidir. Bu testler, gerçek dünya saldırı senaryolarını simüle ederek, bir sistemin, ağın, ekipmanın veya tesisin gerçek bir saldırıya ne kadar hazır olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.

Neden Sızma Testi?

Sızma testlerinin metodolojileri, siber güvenlik topluluğu, ilgili devlet kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından oluşturulmuş standartlara dayanmaktadır. Bu standartlar, sızma testlerinin daha tutarlı, sağlıklı ve tekrar edilebilir sonuçlar üretmesini sağlar. Türkiye'de, Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS-13638 standardı ile sızma testleri için belirlenmiş yönergeler bulunmaktadır. Ancak, dünya genelinde NIST-SP800-115, PTES, OSSTMM ve OWASP gibi standartlar sızma testi ve güvenlik denetimleri için yaygın olarak kabul görmüş ve uygulanmaktadır. Secunnix Cyber Securit, yerel ve global standartlara uygun olarak hizmet sunmaktadırlar.

BDDK, EPDK, PCI-DSS, ISO 27001, Güven Damgası ve KVKK gibi birçok önemli regülasyon ve standart, sızma testlerini zorunlu kılmaktadır. Bu testler, belirli zaman aralıklarında periyodik olarak ya da sistemde önemli değişiklikler yapıldığında gerçekleştirilmelidir. Sızma testini, bir bilişim sisteminin yıllık check-up'ı olarak düşünebiliriz. Bu testler, firmanın potansiyel güvenlik açıklarını ve zafiyetlerini tespit eder.

Sızma testleri, siber güvenlikte kritik bir öneme sahip olup, bir organizasyonun güvenlik duruşunu sürekli olarak değerlendirmesi ve iyileştirmesi için esastır. Bu nedenle, modern iş dünyasında sızma testlerinin önemi giderek artmaktadır.

Sızma Testi Aşamaları

01

Bilgi Toplama

Siber güvenlikte bilgi toplama, bir sızma testinin başarısında kritik bir rol oynar. Bu aşama, hedef sistem veya organizasyon hakkında derinlemesine bilgi toplamayı amaçlar. Teknik (whois/dns sorguları) ve teknik olmayan (arama motorları, sosyal medya, haber grupları vb.) yöntemlerle, saldırganın hedefe yönelik stratejisini belirlemesine yardımcı olabilecek bilgiler toplanır.

02

Network Haritalama

Bir sızma testinde, hedefle ilgili bilgilerin toplanmasının ardından bu bilgilerin doğrulanması ve derinlemesine analizi gerçekleştirilir. Network haritalama, hedefin ağ yapısını ve topolojik yapısını belirlemek için kullanılır. Port taramaları, servis analizleri ve ağ cihazlarının tespiti gibi işlemlerle detaylı bir network haritası oluşturulur.

03

Sınıflandırma

Bu aşamada, canlı sistemler üzerinde derinlemesine bir analiz gerçekleştirilir. Tespit edilen portlar, çalışan servisler ve bu servislerin versiyon bilgileri banner grabbing yöntemiyle toplanır. Elde edilen bilgiler, potansiyel zafiyetlerin tespiti için zafiyet veritabanlarıyla karşılaştırılır. Özellikle aktif ağ cihazları, yönetimsel servisler ve versiyon bilgileri üzerinde yoğunlaşılır.

04

Zafiyet Tespiti

Bu kritik aşamada, hedef sistem üzerindeki olası zafiyetler belirlenir. Elde edilen bilgiler ışığında, hedef sistemin zafiyetleri tanımlanır ve bu zafiyetlerin potansiyel istismar riskleri değerlendirilir. Otomatize zafiyet tarama araçları ve manuel yöntemlerle, potansiyel güvenlik açıklıkları detaylı bir şekilde analiz edilir. Bu aşamada, tanımlanan zafiyetlerin istismar edilme potansiyeli de değerlendirilir.

05

Hak Elde Etme

Zafiyet tespiti sonrasında, bu zafiyetlerin istismar edilmesiyle ilgili çalışmalar başlar. Hedef sistem üzerinde yetki yükseltme, veri erişimi ve sistem kontrolü gibi işlemler gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu süreçte, hedef sisteme zarar vermemek için özen gösterilir.

Kablosuz Ağ Sızma Testi
Mobil Uygulama Sızma Testi
İç Ağ Sızma Testi
Dış Ağ Sızma Testi
Ödeme Altyapısı Sızma Testi
Web Uygulama Sızma Testi
SCADA Sızma Testi
Otonom Sistem Sızma Testi
ATM ve KIOSK Sızma Testi
Gömülü Sistem Sızma Testi

Kablosuz Ağ Sızma Testi

Kablosuz ağlar, dijital çağın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak bu ağların yaygınlaşmasıyla birlikte, kablosuz ağlara yönelik siber tehditler de artmaktadır. Kablosuz Ağ Sızma Testi, bir organizasyonun kablosuz ağ güvenliğini değerlendirmek için gerçekleştirilen kapsamlı bir süreçtir. Bu test, potansiyel siber tehditlere karşı kablosuz ağların ne kadar dirençli olduğunu belirlemek amacıyla gerçekleştirilir.

Kablosuz ağlar, günümüzde hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Kafelerden havaalanlarına, ofislerden evlere kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu ağların güvenliği, kullanıcıların kişisel ve kurumsal verilerini koruma altına almak için hayati öneme sahiptir. Kablosuz ağ sızma testi, bu ağların güvenliğini değerlendiren bir süreçtir.

Kablosuz Ağ (WiFi) Sızma Testi Süreci:

 • Bilgi Toplama: Kablosuz ağa ait SSID'ler ve gizli kablosuz ağlar (Hidden SSID) tespit edilir.
 • Ş̧ifreleme Yöntemlerinin Tespiti: Kullanılan şifreleme yöntemleri belirlenir.
 • Access Point Araştırması: IP adresleri incelenir, yönetim arayüzlerine yönelik güvenlik testleri yapılır.
 • İstemci Tespiti: Ağa bağlı olan istemcilerin IP adresleri, işletim sistemleri ve diğer bilgileri belirlenir.
 • MAC Adresi Filtreleme: Bu özellik tespit edilir ve MAC adresi korumasının aşılması için testler yapılır.
 • Trafik İzleme: Ağ trafiği monitor modda izlenir.
 • Zafiyet Tespiti: WEP/WPA anahtarlarının kırılması, fake upgrade saldırıları ve MITM testleri gibi çeşitli zafiyet tespit yöntemleri kullanılır.
 • WPS Testleri: WPS'li kablosuz ağlara yönelik testler yapılır. PIN numarası testleri ve WPA anahtarının kırılması gibi işlemler gerçekleştirilir.
 • Bağlantı Saldırıları: Sahte bağlantı istekleri gönderilerek ağın dayanıklılığı test edilir.
 • Hassas Bilgi Elde Edilmesi: Kablosuz ağ kullanıcılarından hassas bilgilerin ele geçirilmesi denemesi yapılır.
 • De-authentication ve De-associate Saldırıları: Bu tür saldırılar gerçekleştirilerek ağın dayanıklılığı test edilir.
 • Rogue Access Point Kontrolü: Bu tür kötü amaçlı ağ noktalarının varlığı kontrol edilir.

Bu süreç, kablosuz ağların siber tehditlere ne kadar dirençli olduğunu belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Etkin bir kablosuz ağ sızma testi, potansiyel güvenlik açıklarını ve zafiyetlerini ortaya çıkararak organizasyonların bu tehditlere karşı önlem almasına yardımcı olur. Özellikle dijitalleşen dünyada, kablosuz ağ güvenliği hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle, sızma testleri, modern iş dünyasında siber güvenlik stratejilerinin temel bir parçasıdır.

Müşteri Portföyümüz